THAM QUAN VUI CHƠI VÀ HỌC TẬP TẠI THẢO CẦM VIÊN

2018-03-28 14:50:03

Được đi chơi thích quá đi à.

Tới Thảo Cầm Viên rồi.

Nào chúng ta cùng đi khám phá sở thú thôi.

Cho bạn dê ăn cỏ.

Chúng mình còn được đi xe lửa.