ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 30/4/1975 - 30/4/2017

2017-06-09 16:01:12

 

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 30/4/1975 - 30/4/2017

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI

30/4/1975 - 30/4/2017

 Hòa trong không khí hào hùng của toàn dân tộc hướng tới lễ kỉ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) Trường Mầm Non Miền Trẻ Thơ tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”